DMZ 사진작가 최병관 사진전이 남동문화예술회관 갤러리 화소에서 2012년 6월 9일~19일 까지 열립니다.

 

내고장 명인전으로 열리는 이번 전시회는 연극배우 50년 기념 박정자展이 스튜디오 제비에서 6월 9일~15일까지 동시에 진행됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글을 달아 주세요

 «이전 1 ··· 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ··· 202  다음»